صفحه رسمی دکتر عبدالرسول قاسمي  • دکتر عبدالرسول قاسمي
  • دكتري اقتصاد كشاورزي
  • گروه آموزشی 5-(10)- اقتصاد انرژي ، کشاورزي و محيط زيست
  • دانشكده اقتصاد
  • مرتبه علمی: دانشيار
  • a.ghasemi@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري اقتصاد كشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

  • مدل سازي و شبيه سازي در اقتصاد نفت و گاز (گروه 251)| دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

دروس نیمسال اول 97-96

  • پژوهش‌ عملياتي (گروه 2510)|دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي

  • اقتصاد خرد پيشرفته (گروه 251)|دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018