صفحه رسمی دکتر تیمور محمدی • دکتر تیمور محمدی
 • دكتري علوم اقتصادي ـ اقتصاد بخش عمومي
 • گروه آموزشی اقتصاد نظري
 • دانشكده اقتصاد
 • مرتبه علمی: دانشيار
 • mohammadi@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري علوم اقتصادي ـ اقتصاد بخش عمومي از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد علوم اقتصادي از ايران - تهران

مقطع کارشناسی : کارشناسی اقتصاد از ايران - تهران

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

 • اقتصاد‌ سنجي ‌كاربردي (گروه 251)| دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد خرد پيشرفته (2) (گروه 251)| دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

 • اقتصاد ‌خرد ‌پيشرفته ‌(1) (گروه 303)| دانشکده اقتصاد| مقطع دكتري

 • اقتصاد ‌خرد ‌پيشرفته ‌(1) (گروه 304)| دانشکده اقتصاد| مقطع دكتري

 • اقتصاد خرد پيشرفته (گروه 304)| دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

دروس نیمسال اول 97-96

 • اقتصاد‌ سنجي ‌كاربردي (گروه 251)|دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد‌ سنجي ‌كاربردي (گروه 252)|دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد ‌خرد ‌پيشرفته ‌(1) (گروه 252)|دانشکده اقتصاد| مقطع دكتري

 • اقتصاد خرد پيشرفته (گروه 251)|دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

 • سمينار اقتصاد سنجي (گروه 251)|دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

 • اقتصاد خرد پيشرفته (2) (گروه 302)|دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

 • تئوري اقتصاد سنجي (2) (گروه 303)|دانشکده نامشخص| مقطع دكتري

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018