صفحه رسمی دکتر ابراهیم نعیمی

  • دکتر ابراهیم نعیمی
  • دكتري مشاوره
  • گروه آموزشی
  • دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
  • مرتبه علمی: استاديار
  • naeimi@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند.

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد مشاوره گرايش مشاوره مدرسه از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی : کارشناسی راهنمائي ومشاوره از دانشگاه علامه طباطبائي

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی ترم جاری


دروس جاری

اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

دروس نیمسال اول 97-96

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018