صفحه رسمی دکتر رضا واعظی

  • دکتر رضا واعظی
  • دكتري مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني
  • گروه آموزشی
  • دانشكده مديريت و حسابداري
  • مرتبه علمی: استاد
  • vaezi@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد مديريت دولتي از ايران - تهران

مقطع کارشناسی : کارشناسی مديريت دولتي از ايران - تهران

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی ترم جاری


دروس جاری

اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

دروس نیمسال اول 97-96

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018